top of page

Innovatief Co-creatieTraject (of kortweg ICT) voor besturen die voor hun grondgebied een ruimtelijk beleid willen  uitwerken.

 

PLAN+ faciliteert een workshop van een halve dag waar we op een creatieve manier mensen samen brengen. De actieve workshop bestaat uit 3 stappen die ervoor zorgen dat er veel ideeën naar boven komen, geselecteerd worden en ook uitgewerkt worden.

De workshop levert een concreet resultaat op en is geen vrijblijvende 'praatbarak' of forum voor roepers.

ICT

Participatie_ICT_genereren1.png

1. Genereren van ideeën

We stellen een centrale vraag die door een groep van personen bekeken wordt vanuit verschillende beleidsinvalhoeken:

  • Open ruimte (landbouw, natuur, water, ...)

  • Vrije tijd (sport, cultuur, recreatie, ...)

  • Mobiliteit (stappers, trappers, openbaar vervoer, personenvervoer)

  • Wonen (individueel, nieuwe woonvormen, ...)

  • Handel & diensten

  • Vrije invalshoek

2. Selecteren van ideeën

De groep selecteert de beste ideeën. Dit zijn de ideeën die je echt wil realiseren. De ideeën worden verdeeld in ideeën die op korte termijn en lange termijn realiseerbaar zijn. Kies met lef en voor ideeën die energie geven.

Participatie_ICT_selecteren.png
Participatie_ICT_uitwerken.png

3. Uitwerken van ideeën

In kleine groepjes worden de beste ideeën uitgewerkt tot een projectfiche. Het idee wordt beschreven waarna enkele vragen worden beantwoord zoals "welke mogelijke risico's verwacht je?", "welke oplossingen kan je bedenken?", "hoe kan je hierop anticiperen?", "welke partijen heb je nodig om het idee te realiseren?", ...

[PLAN+] CONTACT

Wilt u te weten komen of onze ICT aanpak ideaal is voor jullie inspraakbegeleiding, participatiemoment, infovergadering, ruimtelijke procesbegeleiding, bewonersvergadering, ...?

Wij luisteren graag naar uw verhaal...

Thanks! Message sent.

bottom of page