top of page

Een school bouwen? Een bedrijf uitbreiden? Een grond (her)ontwikkelen? Dit effectief gerealiseerd krijgen, is niet zo eenvoudig.

Om de slaagkans te vergroten stelt PLAN+ een Innovatief Participatief Ontwerp Traject (IPOT) voor.​

IPOT

1. De User centraal.

Alle ruimtelijke actoren benoemen hun verwachtingen en bezorgdheden over de ruimtevraag van de initiatiefnemer.
De deelnemers verplaatsen zich naar de ‘eindgebruiker’ van het projectgebied. In deze stap gaan we op zoek naar de noden en behoeften van de ‘klanten’ van het gebied.

2. Urban Tinder.

De ruimtelijke actoren swipen beelden en visualisaties. Ze geven aan of ze het beeldmateriaal representatief vinden voor het projectgebied. De beelden die door alle deelnemers worden ‘geliked’ zullen als referentiemateriaal dienen voor de rest van de studie. We bespreken vergelijkbare projecten met de ruimtelijke actoren en we kijken hierbij naar raakpunten, verschillen, kwaliteiten en gebreken.

3. Dating... face to face

5.

Eindrapport.

4.

Ontwerpend Onderzoek

Met de ruimtelijke, maatschappelijke en juridische input ontwerpen we een kwaliteitsvolle, door de betrokkenen gedragen visie. De visie formuleert inrichtingsprincipes en reikt ideeën aan.

In een één op één gesprek luisteren we naar elke deelnemer. Ruwe ideeën uit de vorige workshops worden gepolijst en maken we bespreekbaar en realiseerbaar.

Een eindrapport is bij deze methode geen hoogdravend onleesbaar document, maar een wervende, beknopte bundel die met sprekende beelden uit ogenschijnlijke tegenstellingen win-win oplossingen naar boven brengt.

[PLAN+] CONTACT

Wilt u te weten komen of onze IPOT aanpak ideaal is voor jullie inspraakbegeleiding, participatiemoment, infovergadering, ruimtelijke procesbegeleiding, bewonersvergadering, ...?

Wij luisteren graag naar uw verhaal...

Thanks! Message sent.

bottom of page