top of page

[PLAN+]

ontwerpt

Wij ontwerpen creatieve, onderbouwde, maar tegelijkertijd eenvoudige oplossingen voor ruimtelijk en/of juridisch complexe gebieden. Complexiteit is vrijwel altijd een gegeven, maar het kunnen herkennen en vinden van de eenvoudigste oplossing is ons uitgangspunt. De eenvoudigste oplossingen zijn immers vaak de beste. Een inspirerend ontwerp is het product van een weldoordachte en doelgerichte aanpak.

1. Verwachting

Bij aanvang neemt PLAN+ ruim de tijd om de ‘Verwachting’ van de opdracht te definiëren. Het goed en juist definiëren van de vraag of verwachting is immers zeer belangrijk om tot het juiste ontwerp te kunnen komen.

De ‘Verwachting’ wordt geconfronteerd aan de analyse van het projectgebied en zijn omgeving. Via de titels ‘Vooraf’, ‘Voorbereiding’, ‘Vandaag’ en ‘Van Toepassing’ schetsen we een beeld van de maatschappelijke, ruimtelijke en juridische context van het projectgebied.

De output van de ‘Verwachting’ wordt gekoppeld aan gericht ontwerpend onderzoek. Dit leidt tot het formuleren van een heldere visie, vertaald in een aantal duidelijke en zo eenvoudig mogelijk geformuleerde planopties.

2. Visie

3. Vorm

De ruimtelijke concepten worden vervolgens uitgewerkt op het plangebied zelf. Hier werkt PLAN+ zoveel mogelijk met wervende beelden. De juiste visualisatie zegt immers meer dan duizend woorden.

Afhankelijk van het project maakt PLAN+ gerenderde of gefotoshopte sfeerbeelden of wordt een maquette gemaakt.

PLAN+ heeft op een zeer deskundige manier elk onderdeel van elk bezwaarschrift thematisch gerangschikt en behandeld.

 

Het is voor de GECORO een goede basis om de adviezen en bezwaarschriften te kunnen bespreken en erover te beraadslagen en te stemmen.

Gunter de Muynck

Bestuursmedewerker dienst leefomgeving - Zwijndrecht

Super fijn om met een enthousiast team als dat van jullie te kunnen samenwerken.

De keuze om met jullie in zee te gaan gaf en geeft aan ons project een enorme boost. 

Een hecht team dat we meer dan graag alle succes toewensen. Doe zo voort mannen (én vrouwen) !!

Jan De Kegel

Directeur van de beschutte werkplaats - Lennik

Uniek

Verrassend

Geweldig

Tine Vandaele

Omgevingsdeskundige ruimtelijke ordening - Overijse

[PLAN+] CONTACT

Op zoek naar een bureau met een sterke creatieve visie?
Wij helpen u verder met masterplannen, verkavelingen, inrichtingsplannen, planologische attesten, landschappelijke plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, behoeftestudies, ...
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Thanks! Message sent.

bottom of page