Participatie en co-creatie gaat uit van de behoeften van de  gebruiker. De kunst is deze behoeften te ontdekken en  goed te begrijpen.

Plaats de GEBRUIKER

eerst

Geef CREATIVITEIT

alle ruimte

Verbind creativiteit

met RATIONALITEIT

Participatie neemt

een hoge vlucht in de huidige samenleving. Maar wat houdt dat nu precies in? En hoe

doe je dat?

[PLAN+]

laat iedereen participeren

Wilt u participatief een gebied (her)ontwikkelen?

 

Lees meer

IPOT (Innovatief Participatief Ontwerp Traject)

Om de slaagkans te vergroten stelt PLAN+ twee trajecten voor:

Wilt uw gemeente haar inwoners betrekken bij het opstellen van een ruimtelijk beleidsplan?

Lees meer

ICT (Innovatief Co-creatie Traject)

Wij begeleiden een stapsgewijs proces dat de tijd neemt om de bezorgdheden van de initiatiefnemer, belanghebbenden, buren, betrokkenen, adviserende instanties en beslissende instanties bij aanvang van het proces in kaart te brengen.

PLAN+ levert met IPOT een toegankelijke ontwerptool om ruimtelijke vraagstukken in co-creatie met bewoners op te lossen.

Als stedenbouwkundig expert gaf het me de nodige inspiratie om ermee aan de slag te gaan en zorgde het voor een draagvlak bij de betrokkenen.

Björn Verhofstede

Studio Levier

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de professionele organisatie van de infomarkt en voor de deskundige uitleg aan de leden van de Gecoro.

De installatievergadering verliep zeer vlot, bedankt voor de posters!

Mathieu Moyson

Omgevingsambtenaar - Buggenhout

De workshops waren goed georganiseerd en daardoor is er heel wat duidelijke en bruikbare input verzameld.

Caroline Boers

Expert omgeving - Zemst

[PLAN+] CONTACT

Wilt u te weten komen of onze IPOT en ICT aanpak ideaal is voor jullie inspraakbegeleiding, participatiemoment, infovergadering, ruimtelijke procesbegeleiding, bewonersvergadering, ...?

Wij luisteren graag naar uw verhaal...

Adres

Gemeenteplein 14 bus 12

1730 Asse

 

BE 463.478.470

Contact

 

+32 (0)2 532 23 32

info@plan-plus.be

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Design © 2018 door ROBOKOP