top of page

Zwijndrecht - Dorp aan de stroom

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrect

Ligging: Zwijndrecht, centrum van Burcht

Opdracht: Opmaak van het RUP Dorp aan de stroom te Zwijndrecht

Uitvoering: juni 2015 t.e.m. maart 2019 (vaststelling GR: 25 april 2019)

Projectleiding: Jörgen Van der Aa

Teamleden: Dirk De Loecker, Ester Vanderstraeten

Dorp aan de Stroom


PLAN+ werd gevraagd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorp aan de stroom op te maken met het oog op het creëren van een nieuwe functie voor de oude industrieterreinen en aanliggende gronden om zo tot een volwaardige ruimtelijke invulling te komen van dit gedeelte van de Scheldekant te Burcht.


Het RUP biedt een ruimtelijke vertaling van de visie uit het masterplan 'Dorp aan de Stroom' vertaald naar het plangebied. We hebben het masterplan ver-RUP-t waarbij de focus ligt op meer flexibiliteit, meer ruimtelijk rendement en meer (beeld)kwaliteit.


Met het RUP creëert PLAN+ een kader voor de realisatie van een multifunctioneel programma waar de nadruk ligt op de residentiële functie en de publieke ruimte.


De ontwikkeling van het plangebied dient aandacht te hebben voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving en moet aansluiting vinden bij het onbebouwde en bebouwde weefsel van het centrum van Burcht.


De belangrijkste randvoorwaarden bij de invulling van het gebied zijn: een aangename en groene ruimte die in relatie staat tot de directe (groene) omgeving van de Scheldeoever en een fietspad om de missing link te vervolledigen tussen het bestaande jaagpad aan de zuidwestelijke en noordoostelijke kant van het park.[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page