top of page

Melle - Brouwerij Huyghe

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Gemeente Melle

Ligging: Melle, centrum van Melle

Opdracht: Opmaak van het RUP Brouwerij Huyghe te Melle

Uitvoering: juni 2017 t.e.m. mei 2019 (definitieve vaststelling GR: 24 juni 2019)

Projectleiding: Jörgen Van der Aa

Teamleden: Dirk De Loecker

Brouwerij Huyghe


PLAN+ werd gevraagd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brouwerij Huyghe op te maken met het oog op het vastleggen van een ruimtelijk en juridisch kader waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen van de brouwerij Huyghe kunnen plaatsvinden, echter steeds rekening houdend met de ruimtelijke inpassing van de brouwerij in de omgeving.


Om de toekomstige uitbreidingen van de brouwerij goed te kaderen, werd een geïntegreerde en lange termijn visie opgesteld voor de groei van de brouwerij. Dit heeft geleid tot een globaal masterplan voor de gehele site.


Dit masterplan vormde de basis voor de uitwerking van het RUP. Het RUP zorgt voor een gestuurde ruimtelijke ontwikkeling en legt de maximale contouren vast waarbinnen de bedrijfsactiviteiten van de brouwerij op een kwalitatieve manier kunnen verweven worden met de woonomgeving.


We hadden een aangename samenwerking met de gemeente Melle. Het is niet voor niets dat dit zinnetje rijmt: "werk en bier geeft plezier".


[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page