Beersel - Kerk en pastorie van Lot

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

 

Opdrachtgever: Gemeente Beersel

 

Ligging: Beersel - Lot

 

Opdracht: Opmaak van het RUP Kerk en pastorie van Lot

 

Uitvoering: mei 2018

 

Projectleiding: Dirk De Loecker

 

Teamleden: Jörgen Van der Aa

 

 

1/8

 

Herbestemming met karakter

 

PLAN+ werd gevraagd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kerk en pastorie op te maken met het oog op de herbestemming van het gebied rond de Sint-Jozefkerk en de aanpalende pastorie. Deze bevinden zich in het centrum van de deelgemeente Lot.

 

De gemeente wenst een kwalitatieve en functionele invulling van de kerk en zijn omgeving. Het maximaal behoud van het kerkgebouw met zijn beeldbepalende elementen staat hierbij centraal.

 

Met het RUP zorgt PLAN+ voor de realisatie van een multifunctioneel programma waar de nadruk ligt op de residentiële functie en de zorgfunctie (wonen voor alle leeftijden), maar waar ook aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen mogelijk zijn zoals gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen en horeca.

 

De ontwikkeling van het plangebied dient aandacht te hebben voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving en moet aansluiting vinden bij het onbebouwd en bebouwd weefsel van het centrum van Lot. Een belangrijk element hierin is het voorzien van een aangename en groene ruimte binnen het plangebied zelf die in relatie staat tot de directe (groene) omgeving van onder meer de Artic-site en het voorziene project Laekenweide. De gemeente inspireerden we om de openbare ruimte rond het plangebied her in te richten. Op deze wijze wordt de woon- en/of zorgontwikkeling gekoppeld aan zowel een hoge ruimtelijke kwaliteit als een hoge woonkwaliteit.

 

 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Linkedin
Please reload

[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Design © 2018 door ROBOKOP