Dilbeek - Stichelgatstraat

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

 

Opdrachtgever: Novus

 

Ligging: Dilbeek

 

Opdracht: Aanvraag van een verkavelingsvergunning

 

Uitvoering: 2012

 

Projectleiding: Dirk De Loecker

 

Teamleden: Jörgen Van der Aa

 

 

1/13

 

Een groen woonproject

 

De aanvraag strekt tot het verkavelen van gronden voor de realisatie van 109 woongelegenheden.

 

Het gaat om de ontwikkeling van een woonproject binnen een bestaand bouwweefsel met aandacht voor voldoende privaat en openbaar groen dat de kwaliteit en duurzaamheid van het project ondersteunt.

 

Gelet op het feit dat de noordoostelijk gelegen wijk (Stichelberg - Kievitenlaan) naast een hoge dichtheid ook een zeer 'stenig' openbaar domein heeft met een haast volledig afwezig openbaar groen is geopteerd om een groenplein in te richten als schakel tussen het nieuwe project en de bestaande woonwijk. Binnen dit schakelpark wordt een doorsteek voorzien voor fietsers en voetgangers.

 

Het groenplein centraal in het projectgebied zorgt tegelijk voor het nodige groen en de openheid in een gedeelte van de verkaveling met een hogere dichtheid. Dit plein werkt als publiek buurtpark en centrale fiets- en voetgangersdoorsteek.

 

Bij de uitwerking van de wegprofielen werd tevens aandacht geschonken aan de groenvoorziening. Het lineair groen versterkt de wegenstructuur van het projectgebied. Pleintjes worden ingeschakeld in het stratenpatroon en als eindpunt bij doodlopende straten. In het noorden van het projectgebied wordt een brede as gecreëerd die door de inrichting van een centraal bufferbekken onder de vorm van een wadi en begeleidend groen het karakter krijgt van een brede groene laan.

 

Door de combinatie van de bestaande topografie van het projectgebied en de resultaten van een watertoets wordt bij het ontwerp ruimte gemaakt voor waterbuffering in combinatie met een vertraagde afvoer. De waterbuffering in het projectgebied wordt geconcentreerd in de brede groene laan onder de vorm van een wadi.

 

 

Deel op Facebook
Deel op Linkedin
Please reload

[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Design © 2018 door ROBOKOP