top of page

Buggenhout - RUP Heymeulen

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Gemeente Buggenhout

Ligging: Buggenhout, Molenstraat

Opdracht: RUP Heymeulen

Uitvoering: 2019 t.e.m. 2022 (GR: 24 maart 2022)

Projectleiding: Jörgen Van der Aa

Teamleden: Dirk De Loecker

Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Heymeulen'


PLAN+ kreeg de opdracht een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen met het oog op het vastleggen van een ruimtelijk en juridisch kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen voor het woonzorgcentrum Heymeulen mogelijk zijn. Het RUP werd opgemaakt in uitvoering van een gunstig planologisch attest.


Het knelpunt voor de site en het woonzorgcentrum bleef de gedeeltelijke zonevreemdheid door de ligging in agrarisch gebied. Het woonzorgcentrum wenste de nodige verbouwingen en uitbreidingen door te voeren om het tekort aan bedden op te vangen, de infrastructuur aan te passen aan de huidige normen, aan de nood aan bijkomende parkeerruimte tegemoet te komen en een groenzone in te richten. Deze ontwikkelingen hebben tot doel de werking van het woonzorgcentrum te optimaliseren zonder dat dit moet leiden tot een directe schaalvergroting van het woonzorgcentrum.[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page