Gooik - Bike & Breakfast

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Saffelberg Investments NV

Ligging: Gooik, Oplombeekstraat

Opdracht: Opmaak van een omgevingsaanvraag

Uitvoering: februari 2018 t.e.m. heden

Projectleiding: Jörgen Van der Aa

Teamleden: Dirk De Loecker

Hof te Mergelingen


PLAN+ werd gevraagd de omgevingsaanvraag op te maken voor de restauratie en functiewijziging van een vierkantshoeve tot verblijf accommodatie voor fietstoerisme met conciërgewoning.


De geplande werken worden uitgevoerd binnen de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De basisrechten voor zonevreemde constructies zijn van toepassing.


De aanvraag betreft een zonevreemd gebouwencomplex, gekend als Hof te Mergelingen, dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Het gebouwencomplex wordt gerestaureerd en ook de binnenkoer en onmiddellijke omgeving wordt aangepakt. De aanvraag betreft eveneens een functiewijziging van de vierkantshoeve tot verblijfsaccommodatie voor fietstoerisme met conciërgewoning om "Hof te Mergelingen" nieuw leven in te blazen.


Er wordt gestreefd naar een maximaal behoud en opwaardering van de site om de erfgoedwaarde te valoriseren. Het initiatief pakt de leegstaande hoeve aan met respect voor de erfgoedwaarde en het landschap door er publiek toegankelijke, toeristisch-recreatieve functies in onder te brengen. Een leefbare functie is onontbeerlijk om dergelijke waardevolle sites als Hof te Mergelingen te vrijwaren. De waardevolle gebouwen worden behouden en gerestaureerd waarbij enkele niet waardevolle, rommelige aangebouwde bijgebouwen verwijderd worden. Bijkomend wordt er ingezet op een landschappelijke inkleding die de historische context respecteert en herwaardeert.


Met deze omgevingsvergunning creëert PLAN+ de realisatie van een multifunctioneel programma waar de nadruk ligt op de optimale samensmelting tussen erfgoed, landschap, landbouw, wonen, toerisme en beleving.

[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon