top of page

Lennik - Krijmerie Gaasbeek

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Krijmerie Gaasbeek

Ligging: Gaasbeek, zuidwestelijk deel van de gemeente Lennik

Uitvoering: Najaar 2018 t.e.m. voorjaar 2022 (definitieve vaststelling GR: 23 februari 2022)

Projectleiding: Jörgen Van der Aa

Teamleden: Dirk De Loecker, Ester Vanderstraeten, Gunther Cleemput

Krijmerie Gaasbeek


PLAN+ kreeg de opdracht om de aanvraag voor een planologisch attest Krijmerie op te stellen met het oog op het vastleggen van een ruimtelijk en juridisch kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn.


Het knelpunt voor de site en het bedrijf blijft de gedeeltelijke zonevreemdheid door de ligging van de horecafunctie in agrarisch gebied. Het bedrijf wenst de nodige uitbreidingen door te voeren om de werking van de zaak optimaal te laten functioneren. Deze ontwikkelingen hebben voornamelijk het doel om de huidige werking van het bedrijf te optimaliseren en te professionaliseren zonder dat dit moet leiden tot een directe groei van het bedrijf.


Door zijn unieke ligging binnen een cultuurhistorisch landschap, meerbepaald in de entreezone van de 2 kasteeldomeinen, heeft de site een hoog potentieel. Zo kan de Krijmerie fungeren als vertrekpunt voor de domeinen, maar ook als een scharnierpunt dat de relatie tussen beide domeinen kan versterken. Ten slotte wil de site nog inzetten op kwalitatieve zit- en verblijfsruimte, waarbij bezoekers van de domeinen hun bezoek kunnen afronden met een ijsje en drankje. De tuinzone heeft immers veel potentieel, waarbij er gedacht wordt aan een toegankelijke hoogstamboomgaard, avontuurlijk spelen en een secundair pad richting domein Groenenberg dat kan gebruikt worden door klanten.[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page