top of page

Lennik - 't Groot Waterhof

Typeopdracht: PLAN+ ontwerpt

Opdrachtgever: Saffelberg Investments NV

Ligging: Lennik, Bossuitstraat

Opdracht: Opmaak van een stedenbouwkundig attest

Uitvoering: 2021

Projectleiding: Dirk De Loecker

Teamleden: Gunther Cleemput, Jörgen Van der Aa, Ester Vanderstraeten

Kunst-B(r)oederij


PLAN+ werd gevraagd het stedenbouwkundig attest op te maken voor het "Groot Waterhof" of "Hof te Bossuit".


Het 'Groot Waterhof' of 'Hof te Bossuit' is gelegen langs de Bossuitstraat Lennik. De omgeving wordt gekenmerkt door weides ten zuiden en de Molenbeek ten noorden Op de projectsite is een mooie drievleugelige hoeve gelegen dewelke omringd is door weiland. De hoeve dateert uit de 18e eeuw, is verbouwd in de 19e en 20e eeuw en heeft een geplaveide binnenplaats. Omwille van leegstand dreigt de hoeve in verval te raken.


Op basis van de cultuurhistorische gegevens en een eerste bouwfysische evaluatie is duidelijk dat er nood is aan een nieuwe injectie.


Allerhande programma's lijken mogelijk op deze locatie. Toch wordt het duidelijk dat de voortzetting van de vroegere (landbouw)functie niet meer haalbaar blijkt. Een herintroductie van deze functie lijkt uitgesloten omdat hierbij de duurzame leefbaarheid van het gebouwencomplex niet gegarandeerd worden.


We trachten op een creatieve, doch realistische manier om te gaan met een passende invulling voor deze bijzondere plek. Om de nodige flexibiliteit toe te laten wordt er gewerkt via een stedenbouwkundig attest.


Via een stedenbouwkundig attest toetsen we volgende zaken af met de gemeente:


Voor wat de omgeving betreft willen we de basis vormen voor het herstellen van de grachtenstructuur en het vernatten van de zone langsheen de Molenbeek.


We vertrekken van een herbestemming van een leegstaande hoeve naar een gebouw voor wonen met een publiek toegankelijke, culturele functie. De basisidee is een Pajotse uitvalsbasis te maken voor beeldende kunsten onder de naam 'KUNSTBROEDERIJ 't GROOT WATERHOF'.


Deze functiewijziging gaat gepaard met een aantal verbouwingswerken van zowel schuur, voormalig woonhuis alsook de noordelijke stallingen. De concrete invulling/inrichting wordt later uitgewerkt in een omgevingsvergunningsaanvraag.


Dit nieuw functionele programma bestaat uit een kunstenaarsatelier, een occasionele tentoonstellingsruimte, een kunstenaarsverblijf en een woonhuis.


Het college van burgemeester en schepenen gaf op 21 juni 2021 een gunstig stedenbouwkundig attest.

[PLAN+] CONTACT

Nog bijkomende vragen?
We staan klaar om het gesprek aan te gaan...

Bedankt, we nemen zsm contact!

Telefonisch:

02/532 23 32

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page